Kontrola dostępu

Kontrola dostępu to system urządzeń elektronicznych i mechanicznych powiązanych ze sobą okablowaniem, oprogramowaniem oraz procedurami mający na celu nadawanie, selekcję oraz kontrolę dostępu do określonych punktów nieruchomości. W prosty sposób można to określić, jako system, który identyfikuję osobę i pozwala jej bądź zabrania wchodzenia do określonych miejsc.

Zastosowanie kontroli dostępu jest bardzo szerokie i można tu wymienić: duże biurowce, fabryki, zakłady produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej, hotele, restauracje, wszystkie obiekty o strategicznym znaczeniu ( obiekty wojskowe, sądy), ale też małe firmy, wejścia na osiedle i wiele innych. Tak naprawdę kontrola dostępu może znaleźć zastosowanie w każdym obiekcie czy nieruchomości pytanie czy zarządca albo właściciel są skłonni w to zainwestować. Zalety tego systemu są bezsporne i można by je wymieniać godzinami.

Najbardziej znane to:

  • większa kontrola nad obiektem,
  • ograniczenie sytuacji i zdarzeń niepożądanych,
  • ograniczenie dewastacji i strat,
  • identyfikowalność osób poruszających się po danej nieruchomości,
  • uniemożliwienie osobom postronnym dostępu do nieruchomości.

Kontrolę dostępu można integrować z systemem telewizji dozorowej, systemami alarmowymi, systemami EAS czy video domofonami.

Nasza firma instaluje rozwiązania takich firm jak: Roger, UTC, AssaAbloy.

Kontrola dostępu w najprostszej postaci może być też uzupełnieniem innych systemów. Najczęściej identyfikacja osoby odbywa się poprzez kod PIN, brelok, kartę, piloty rzadziej poprzez skan tęczówki oka czy odczyt linii papilarnych. 

Urządzeniami i elementami wykonawczymi, które bezpośrednio umożliwiają dostęp są:

Elektrozaczepy, elektrozwory, siłowniki, zamki kodowe, bramki uchylne, drzwi automatyczne, drzwi wind, bramy automatyczne i wiele innych. Złożoność systemów zależy od potrzeb i uwarunkowań obiektów. Skomplikowane systemy oparte są na specjalistycznym oprogramowaniu , bazach danych czy tablicach synoptycznych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
tel. 602 104 095