Montaż i serwis alarmów

System alarmowy – grupa urządzeń powiązanych ze sobą i realizujących zadanie zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniem.  W skład systemu alarmowego wchodzi  centrala (z obudową, zasilaczem, dodatkowymi modułami i akumulatorem), klawiatura, sygnalizator, różnego rodzaju czujniki, nadajnik i okablowanie.
W systemach SSWiN najczęściej wykorzystuje się :

  • czujki PIR (pasywne czujki podczerwieni reagujące na ruch),
  • czujki dualne PIR +mikrofala,
  • czujniki zewnętrzne PIR +mikrofala,
  • czujniki magnetyczne,
  • tory podczerwieni,
  • czujki dymu,
  • czujki różnego typu gazów,
  • czujniki stłuczenia szkła,
  • czujniki światła oraz
  • sygnały wejściowe z innych urządzeń.

Włączanie/wyłączanie czuwania odbywa się za pomocą  różnego typu klawiatur. Dodatkowymi urządzeniami mogą być radiolinie z pilotami, moduły powiadomień czy urządzenia zintegrowane z alarmem. Dodatkowym składnikiem systemu alarmowego może też być system napadowy realizowany za pomocą alarmu.

Nasza firma od wielu lat montuje systemy alarmowe takich producentów jak SATEL, DSC, PARADOX, ROKONET i wiele innych. Montaż alarmu powinien odbyć się dwu etapowo :

Okablowanie - przewody powinny być ułożone na etapie budowy ( przed tynkami).  Okablowanie obiektu powinno uwzględniać jego specyfikę tzn. inaczej wygląda okablowanie sklepu a inaczej domku jednorodzinnego. Przewody powinny być układane z zapasem i  dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Lepiej później zrezygnować z montowania urządzenia niż nie móc go zamontować z powodu braku okablowania. Przewody powinny być układanego zgodnie ze sztuką  (właściwa droga , odpowiedni sposób montażu do ścian, prawidłowe zagięcia, odpowiednie przecinanie z innymi przewodami , unikanie miejsc możliwych uszkodzeń  itp.).

Montaż urządzeń i uruchomienie – instalujemy wszystkie składniki systemu oraz łączymy wszystko z centralą alarmową. Montaż czujników odbywa się najczęściej za pomocą kołków rozporowych ale zdarzają się instalacje gdzie z jakiś powodów czujniki są przyklejane. Jeżeli wszystkie urządzenia mamy zamontowane uruchamiamy centralę. Ostatnią fazą jest konfiguracja i zaprogramowanie centrali. Dobrze działający system powinien zachowywać się w taki sposób jaki sobie zaplanowaliśmy i nie powinno być żadnych usterek.

Systemy alarmowe spełniają bardzo ważną rolę a ich prawidłowe działania jest kluczowe. Czasami system, który wydaję się działać prawidłowo nie zabezpieczy nas przed włamaniem ponieważ został źle zaprogramowany. Dlatego bardzo ważne jest aby instalację wykonała firma z kwalifikacjami i uprawnieniami.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
tel. 602 104 095