Telewizja przemysłowa

Telewizja przemysłowa lub też dozorowa to system urządzeń powiązanych ze sobą, mający na celu obserwowanie na żywo i rejestrowanie ważnych przestrzeni dla danego obiektu.

Podstawowe składniki telewizji CCTV to kamery, rejestratory, monitory, krosownice, sterowniki kamer oraz okablowanie niezbędne do funkcjonowania systemu.

Obecnie rozróżniamy dwie technologie:

  • Analogową - najpowszechniej używana na świecie, wychodzi powoli z użycia. Obecnie większość obiektów handlowych zarówno dużych jak i małych korzysta z tej technologii.
  • Analogowa HD - Obecny standard sprzedawanego sprzętu. Łączy ze sobą prostotę okablowania z jakością HD.
  • Cyfrową - nowoczesna technologia bazująca na rozwiązaniach IP pozwalająca uzyskać lepszą jakość obrazu. Technologia ta korzysta z rozwiązań ściśle sieciowych wykorzystując strukturę LAN obiektów. Oprócz oczywistych zalet ma też wady. W porównaniu z technologią analogową są to wyższe koszty systemu, krótszy czas archiwizacji ,większe obciążenie sieci LAN na obiekcie.

Wybór pomiędzy technologiami najlepiej podjąć na podstawie indywidualnej sytuacji i potrzeb na danym obiekcie. Stosujemy rozwiązania takich firm jak: Dahua, American Dynamics, Aper, Bosch, Alnet, GV, Sanyo, HIK.

Podstawowe składniki telewizji przemysłowej to:

Kamery:

Kamera to urządzenie, które mówiąc w dużym uproszczeniu przekształca obraz obiektu na sygnał elektryczny. Następnie układ elektroniczny dokonuje obróbki tego sygnału, który dalej przekazywany jest do urządzeń typu monitory czy rejestratory. Kamery można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Różnica polega na przystosowaniu do warunków w jakich kamera będzie pracowała. Kolejny podział to podział ze względu na jakość przetwornika. Dzisiejsza norma jeżeli chodzi o kamery analogowe to 600TVL, cyfrowe od 1 do 12 milionów pikseli. Rozróżniamy także kamery stałe, obrotowe, tubowe oraz kamery PTZ.

Te pierwsze montujemy i ustawiamy tak by widziały jeden stały obraz. Kamery obrotowe, tubowe i PTZ mają możliwość zmiany pola widzenia, przybliżania, oddalania i zmiany pozycji.

Podzespołami ściśle powiązanymi z kamerami są obiektywy. Obiektyw to układ optyczny przenoszący obraz do dalszej części urządzenia. I tu rozróżniamy cztery ich rodzaje : Długoogniskowy, szerokoogniskowy, stało ogniskowy, zmiennogniskowy

Rejestratory:

Rejestratory to urządzenia służące do zapisywania i archiwizowania obrazu z kamer. Obecnie używane i stosowane rejestratory to rejestratory cyfrowe. Rejestratory w uproszczeniu VDR mogą być oparte na komputerach PC jak również mogą stanowić samodzielną jednostkę. Te pierwsze zazwyczaj są bardziej skomplikowane oraz bardziej zaawansowane i mają wyższą od pozostałych cenę. Rejestratory samodzielne (kompaktowe) są dużo częściej spotykane i w większości przypadków wystarczające. Wszystkie rodzaje rejestratorów cyfrowych korzystają z dysków twardych do archiwizacji nagrań. Obecnie norma to archiwum od 2TB do 16TB.

Monitory:

Monitory służą do wyświetlania obrazu. Generalnie w telewizji przemysłowej używane jest kilka rodzajów monitorów. Najbardziej powszechne są monitory w technologii analogowej CRT oraz monitory LCD. Na pierwszy rzut oka monitory LCD nie różnią się od normalnych monitorów komputerowych, ale w rzeczywistości mają zupełnie inne parametry przez co ich cena jest wyższa. Monitory CRT ( tzw bańki) najlepiej sprawdzają się w obserwowaniu obrazu na żywo w stacjach monitorowania. Obecnie jednak wypierane są przez monitory LCD.

Krosownice (matryce):

Urządzenia te służą do zarządzania obrazem w stacjach monitorowania. Dzięki tego typu urządzeniom łatwiej jest zarządzać wieloma kamerami i wieloma monitorami. Dodatkowo można nadzorować alarmy i integracje z innymi systemami.

Sterowniki:

Sterowniki, inaczej manipulatory służą do sterowania kamerami obrotowymi, kamerami tubowymi oraz do zarządzania krosownicami i innymi systemami powiązanymi.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
tel. 602 104 095