Usługi instalacyjne

Nasza firma specjalizuje się w instalacji kamer telewizji przemysłowej CCTV, systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemów kontroli dostępu ACC, domofonów i wideo domofonów, systemów przeciw kradzieżowych EAS, usługach elektrycznych, instalacjach sieci LAN, a także pozostałych instalacjach niskoprądowych . Pod wyżej wymienione instalacje wykonujemy okablowania także ziemne i tzw wiszące. Nasza firma działa w branży instalacyjnej od 1998 roku związku z tym posiada niezbędne uprawnienia , doświadczenie i sprzęt potrzebny do wykonywania opisanych usług. . Posiadamy bruzdownicę do bezpyłowego nacinania ścian pod przewody co pozwala na ułożenie nowego kabla bez zapylenia całej nieruchomości. Dobra znajomość branży budowlanej pozwala we właściwy i skoordynowany sposób przeprowadzić instalację.

Przewody są układane z zachowaniem wszystkich reguł co w przyszłości umożliwia na prawidłową eksploatację, serwis czy modernizację. Stosowane przez nas przewody, kable, peszle to sprawdzone materiały trzymające opisane przez producenta parametry. Wszystkie połączenia , które mogą mieć wpływ na bez awaryjną eksploatację są wykonywane ze szczególną starannością.

Odwierty zarówno te pod kołki jak i bardziej inwazyjne są poprzedzone testem pod kątem występowania okablowania i innych instalacji (centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej czy wodnej) a po ich wykonaniu sprawdzamy otwory aby mieć 100% procentową pewność że nic nie zostało uszkodzone.

Naszym priorytetem jest jakość i bezawaryjna eksploatacja a nie wykonanie usługi instalacyjnej jak najtańszym kosztem czasowym i finansowym. Na instalację przyjeżdżamy z pełnym zestawem narzędzi i wszystkich niezbędnych materiałów instalacyjnych. Nasza firma posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Reasumując aby wykonać dobrze i bezszkodowo jaką kol wiek instalację wymagającą ingerencji budowlanej w nieruchomość trzeba posiadać szeroką wiedzę i duże doświadczenie w tego typu pracach. Dla osoby zlecającej usługę najgorszym scenariuszem jest jak panowie przychodzą zrobić jedno a uszkadzają drugie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
tel. 602 104 095